Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

PRÁVNÍ DOLOŽKA

Godfather.black

Ochrana osobních údajů

Při vaší návštěvě získáváme základní informace o vašem prohlížeči, operačním systému, zdroji a délce návštěvy, historii zobrazených stránek, informaci o vaší IP adrese atd. Tyto informace využíváme jen pro svou interní potřebu.

Osobní údaje využívá Godfather business, s.r.o. (IČ 071 80 926), jako provozovatel toho webu a správce dat. Návštěvou stránek provozovaných na doméně www.godfather.black souhlasíte, aby Godfather business, s.r.o. zpracovával vaše osobní údaje podle zákona 101/2000 Sb. Informace o návštěvnících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.

Bez výslovného souhlasu návštěvníků nakládá Godfather business, s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6. Osobní údaje zákazníků jsou zabezpečena proti zneužití. Data jsou uchovávána na serverech a počítačích v majetku nebo v leasingu Godfather business, s.r.o. a WEDOS internet, a.s.

Ke zpracování údajů mohou být využity nástroje a služby třetích stran.

Záruka a odpovědnost

Godfather business, s.r.o. ani žádný její zaměstnanec nebo spolupracovník nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v dokumentech na tomto webu. Tyto dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona. Používání těchto dokumentů nebo rad v nich obsažených je jenom na vlastní riziko.

Godfather business, s.r.o. ani nikdo jiný negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů. Godfather business, s.r.o. ani žádný její zaměstnanec, spolupracovník nebo davatel nemohou být zodpovědní za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů.

Informace uvedené na tomto webu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od Godfather business, s.r.o. v písemné podobě poté, co jej v případě pochybností kontaktoval.

Data na tomto webu se mohou bez upozornění změnit a nepředstavují žádný závazek Godfather business, s.r.o. ani kohokoli jiného do budoucna. Kontaktujete-li Godfather business, s.r.o. prostřednictvím tohoto webu nebo e-mailem, dáváte tím souhlas k zasílání obchodních sdělení na Vámi poskytnutou e-mailovou adresu podle § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění.

Ochrana autorských práv

Tyto internetové stránky jsou, jak v části, tak v celku, autorským dílem. Autorská práva patří Godfather business, s.r.o. Výhradní správu autorských správ vykonává Godfather business, s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu Godfather business, s.r.o..

Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na tomto webu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Odškodné

Souhlasíte s tím, že odškodníte Godfather business, s.r.o., její spřízněné společnosti spolu s jejími zaměstnanci, zástupci, členy orgánů společnosti a akcionáři, její zaměstnance a dodavatele v souvislosti s veškerými závazky, právními nároky, škodami a náklady (včetně přiměřeně vynaložených nákladů na právní služby), jež budou případně nárokovány v důsledku použití, zneužití nebo chyby v souvislosti s užíváním tohoto webu.

Ukončení

Godfather business, s.r.o. si vyhrazuje právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku, a to v případě, že usoudí, že z vaší strany došlo k porušení této smlouvy nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že bude považovat vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Odkazy na jiné webové stránky nebo internetové formáty

V rámci webu můžete narazit na odkazy na materiály třetích osob nebo jiné webové stránky. Přítomnost odkazu do jiných sítí, webů nebo stránek, a to včetně těch, které obsahují logo nebo registrované ochranné známky Godfather business, s.r.o., však neznamená, že Godfather business, s.r.o. schvaluje, monitoruje nebo spravuje stránky, na které daný odkaz směruje. Pokud tímto způsobem navštívíte jakoukoli stránku nebo jiný formát dostupný v síti internet, neneseme odpovědnost ani za její obsah, ani za užití dané stránky jako celku nebo materiálů na ní zobrazených.